News tag menu

 • 養蜂
 • ジェンダー
 • 日本
 • イネ
 • ゴマ
 • ミャンマー
 • ブルキナファソ
 • 灌漑
 • ラオス
 • モンゴル
 • ベトナム
 • タイ
 • 食料ロス
 • ケニア
 • ガーナ
 • フードバリューチェーン
 • 農業機械
 • 農産加工
 • 栄養改善
 • カカオ
 • ギニア
 • アフガニスタン
 • コートジボワール
 • アンゴラ
 • エクアドル
 • ボリビア
 • ルワンダ
 • カンボジア
 • セネガル
 • マダガスカル

Category list

 • お知らせ
 • 事業報告
  • 生産技術(R2)
  • 復興支援(H23)
  • 農民組織(H23)
  • 情報整備(H24)
  • 農民組織(H24)
  • 復興支援(H24)
  • 農民組織(H25)
  • アグリビジネス(H25)
  • 復興支援(H25)
  • アグリビジネス(H26)
  • 復興支援(H26)
  • JICA事業
   • アフガニスタンCDIS3
   • JICA草の根(モンゴル養蜂)
  • 貧困削減(H26)
  • アグリビジネス(H27)
  • 貧困削減(H27)
  • 地産地消(H28)
  • 貧困削減(H28)
  • 農業投資(H28)
  • 地産地消(H29)
  • 品質向上(H29)
  • 生産技術(H30)
  • JRA養蜂
  • 生産技術(H31)

Comprehensive textbook for beekeeping in Mongolia (Зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл)

JICA байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжсэн Зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх төслийн (2019 оны 3-р сараас 2022 оны 12-р сар) үр дүнд нийтлэгдсэн. Төслийг JICA байгууллагатай гэрээ байгуулан JAICAF хэрэгжүүлсэн болно.
Published based on the results of JICA Partnership Project on Beekeeping Development to Improve Rural Livelihood in Mongolia (March 2019 – December 2022) Implemented by JAICAF by contract with JICA
本書は、JICA草の根技術協力事業「モンゴル国 地方での生計維持を目指した養蜂振興プロジェクト」において作成された『養蜂の手引書』です。 目次 はじめに•本書の構成(日本語)
 
 Зөгийн аж ахуйд хамаарах сэдэв.     Мал эмнэлэгт хамаарах сэдэв

Хавтас - Зөгийн арчилгаа маллагааны хуанли ​​​​  

Оршил
Номын танилцуулга
Товчилсон үгийн тайлбар
Зөгийн арчилгаа маллагааны хуанли  

1. Зөгийн аж ахуйн үндсэн ойлголт   

1-1. Зөгийн аж ахуй
1-2. Балт зөгийн биологи 
1-3. Зөгийн аж ахуй болон ургамал 
1-4. Цэцэглэлтийн хуанли
1-5. Зөгийн балны чанар
1-6. Зөгийн аж ахуй болон тоос хүртээлт
1-7. Бусад бүтээгдэхүүн 
1-8. Зөгийчний мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

2. Зөгийн аж ахуйн багаж, тоног төхөөрөмж  

2-1. Зөгийчний багаж хэрэгсэл 
2-2. Зөгийн бал хураах, шүүх, хадгалах, савлах багаж хэрэгсэл 
2-3. Зөгийн гэр (Үүр хайрцаг), дагалдах хэрэгсэл 

3. Зөгийн бүлд үзлэг хийх ерөнхий технологи   

3-1. Утуур ашиглах 
3-2. Зөгийн бүлд үзлэг хийх ерөнхий арга, дараалал 
3-3. Зөгийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, зөгийн балны гарал үүслийн бүртгэл хөтлөх 

4. Зөгийн арчилгаа маллагааны хаврын менежмент (3-5 дугаар сар)    

4-1. Зөгийн бүлийг өвөлжөөнөөс гаргахын өмнөх бэлтгэл ажил 
4-2. Зөгийн бүлийг өвөлжөөнөөс гаргах болон нэн даруй хийх арчилгаа 
4-3. Өвөлжөөнөөс гарсан даруйд үүсэж болзошгүй бэрхшээл, авах арга хэмжээ 
4-4. Өвөлжөөнөөс гарснаас хойш нэг сарын дараагаас эхлэн хийх арчилгаа

5. Зөгийн арчилгаа маллагааны зуны менежмент (6-8 дугаар сар)   

5-1. Бал хураах бүл бэлтгэх 
5-2 Авгалдай зөөх аргаар эх зөгий бойжууулах 

6. Зөгийн бал хураах   

6-1. Зөгийн бал хураахын өмнөх бэлтгэл ажил 
6-2. Стандарт шаардлагад нийцсэн (өтгөн, бохирдолгүй) бал хураах технологи
6-3. Бал хураах үеийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл 
6-4. Бал савлах үеийн эрүүл ахуй, чанарын хяналт
6-5. Бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй болон чанар, хяналт 
6-6. Бүтээгдэхүүний цувралын мониторинг, мөшгих систем 
6-7. Бал хураасны дараах бүлийн арчилгаа

7. Зөгийн бүлийн намрын арчилгаа маллагаа (8-10 дугаар сар)   

7-1. Зөгийн бүлийн хүчийг хадгалах 
7-2. Өвөлжих зөгий олноор бий болгох 
7-3. Хачгийн халдварыг хянах, эмчлэх 
7-4. Бүлийн давхрыг буулгах
7-5. Зөгийн бүлд өвөлжих тэжээл олгох

8. Зөгий бүлийг өвөлжүүлэх   

8-1. Зөгийн өвөлжөөний байр 
8-2. Зөгийн бүлийг амжилттай өвөлжүүлж буй туршлагууд 

9. Зөгийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн менежмент   

9-1. Зөгийн аж ахуйд Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх нийтлэг заавар 
9-2. Зөгийн үүр хайрцаг болон бусад дагалдах хэрэгслийн эрүүл ахуйн менежмент 
9-3. Зөгийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн эрүүл ахуйн менежмент 
9-4. Зөгийн суурийн эрүүл ахуйн менежмент 
9-5. Зөгийн өвчин, эмгэг, урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ
9-6. Эмийн зохистой хэрэглээ 
9-7. Зөгий өвөлжүүлэх байрны эрүүл ахуйн менежмент

10. Зөгий аж ахуйн бизнес менежмент   

10-1. Таны зөгийн аж ахуй эрхэлж буй зорилго юу вэ? 
10-2. Менежментийн нөөц гэж юу вэ? 
10-3. Зөгийн бүлийг байршуулах тохиромжтой орчин гэж юу вэ? 
10-4. Зардлаа тодорхой мэдэх үү? 
10-5. Ирэх улирлын борлуулалтын төлөвлөгөө байгаа юу? 

11. Зах зээлийн тойм   

11-1. Таны зөгийн аж ахуйн менежментийн гол “цөм” нь юу вэ? 
11-2. Зах зээлийн тухайд 
11-3. Өрсөлдөгчөө таньж мэдэх 

12. “Бүтээгдэхүүн” болгон борлуулах   

12-1. Таны зөгийн балыг “Бүтээгдэхүүн” болгон борлуулах үеийг төсөөлье 
12-2. Төсөөлж байгаа борлуулалт = Ирээдүйн зорилт 

13. Зөгийн балыг брэнд бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх    

13-1. Фенүүдээ нэмэгдүүлээрэй
13-2. Та брэндийг бий болгоход баримтлах өөрийн гэсэн зарчимтай байх шаардлагатай 
13-3. Бүтээгдэхүүнээ борлуулах бэлтгэл хийцгээе! 

14. Зөгийн балны нийлүүлэлт    

14-1. Тогтвортой нийлүүлэлт хамгийн чухал 
14-2. Хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээх 

15. Зөгийн балны нэмүү өртгийн сүлжээ   

15-1. Баг болцгооё 
15-2. Хамтрах аргаар ашгаа нэмэгдүүлэх 

16. Зөгийчид хамтрах, нэгдэх байгууллагын хэлбэр   

16-1. Байгууллагын төрөл 
16-2. Байгууллагын үйл ажиллагааны жишээ 

17. Санхүүгийн эрсдэл   

17-1. Санхүүгийн эрсдэл 
17-2. Эрсдэлийг удирдах 
17-3. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хөрөнгө оруулалт 

18. Төсөл хэрхэн бичих вэ?   

18-1. Төсөл бичихэд урьдчилан анхаарах зүйл 
18-2. Төслийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн 
18-3. Төслийн үр дүнг тодорхойлох 

19. Зөгийн аж ахуйтай холбоотой эрх зүйн тогтолцоо   

19-1. Зөгийн аж ахуйтай холбоотой хууль эрх зүй 
19-2. Зөгийн аж ахуйтай холбоотой байгууллагууд 

Хавсралт  

Хавсралт 1. Зөгийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн бүртгэлийн дэвтэр 
Хавсралт 2. Зөгийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн бүртгэлийн хяналтын дэвтэр 
Хавсралт 3. Зөгийн аж ахуйд мал эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх нийтлэг заавар 
Хавсралт 4. Зөгийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, зөгийн балны гарал үүслийн бүртгэлийн загвар 
Хавсралт 5. Зөгийн аж ахуйн мал эмнэлгийн гэрчилгээний загвар 
Хавсралт 6. Зөгийн бүлийн эрүүл мэндийн тандах үзлэгийн хуудасны загвар 
Хавсралт 7. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон ЗАА-н хамран ажиллах гэрээний загвар 
Хавсралт 8. Зөгийн аж ахуйд чиглэсэн мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний хуваарь 
Хавсралт 9. Балт зөгийн голлох өвчний ангилал, үүсгэгч